กกต.ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งเทศบาลนครปฐม

วันนี้ (28 มี.ค. 64) ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมสังเกตการณ์การเปิดหีบบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน และการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลเมืองสามควายเผือก ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 2 หน่วยงานเลือกตั้งที่ 2 หมู่ 3 และหน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ 7 ตำบลสามควายเผือก และในหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลนครนครปฐม ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 และหน่วยเลือกตั้งที่ 6 บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีนายอำเภอเมืองนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้งของเทศบาลในครั้งนี้

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ในวันนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีการตื่นตัวทางการเมืองสูงเป็นที่น่าพอใจ จะเห็นได้ว่าหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย มีประชาชนมารอใช้สิทธิก่อนเปิดหน่วยเลือกตั้ง เวลา 08.00 น. โดยทั้ง 5 หน่วยเลือกตั้งที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มีความเรียบร้อยเป็นอย่างดี ในส่วนของการร้องเรียนมีเพียงเรื่องของการติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในบางพื้นที่เท่านั้น

   สำหรับจังหวัดนครปฐมมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 26 แห่ง 442 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 5 แห่ง และเทศบาลตำบล 20 แห่ง ในการเลือกตั้งครั้งนี้ สีของบัตรเลือกตั้งจะแตกต่างกัน โดยบัตรเลือกตั้งสีม่วง ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” และบัตรเลือกตั้งสีชมพู ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” สามารถเลือกผู้สมัครได้เขตละไม่เกิน 6 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเป็นจำนวนมาก โดยบรรยากาศในแต่ละหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Comment