กกต.ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ

นครปฐมนิวส์ # นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ ผอ.กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2 คน เนื่องจากเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 50 (20) แห่ง พรบ.การเลือกตั้ง พ.ศ.2562

คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้เปิดให้ผู้สนใจ สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 2 – 6 พ.ย.63 ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 147 คน ประกอบด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก 6 คน สมัครสมาชิกสภา 141 คน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.นครปฐม 6 คน และสมาชิกสภา 139 คน ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 2 คน ประกอบด้วย นายอรรถพร กล่อมเกลี้ยง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หมายเลข 4 และ นายณัฐวัฒน์ พานโพธิ์ทอง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หมายเลข 4

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสมัคร สามารถยื่นร้องขอให้รับสมัครรับเลือกตั้งและประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัคร พร้อมพยานหลักฐาน ภายใน 3 วัน ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ย.63 เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ที่สนใจสามารถดูประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและไม่รับสมัครรับเลือกตั้ง ได้ที่ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตลอด 24 ชม.