กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งกำจัดผักตบชวาในท่าจีน

วันนี้( 23 มี.ค.64) กรมโยธาธิการและผังเมือง สั่งการเจ้าหน้าที่นำเรือเก็บผักตบชวา ลงไปเก็บผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม หลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน มีผักตบชวาจำนวนมากในแม่น้ำท่าจีน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชน ไม่สามารถใช้เรือสัญจรผ่านไปมาได้ รวมถึงเรื่องท่องเที่ยวและเรือรับจ้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตหลายครอบครัว วันนี้ เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือกำจัดวัชพืช เรือแบคโฮ มาเร่งกำจัดผักตบชวา เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน จากการประเมินเบื้องต้น ผัดตบชวาน่าจะมีมากกว่า 30,000 ตัน

เรือกำจัดวัชพืชกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำการอยู่ 5 จุดในแม่น้ำท่าจีน บริเวนสะพานวัดท่าเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ท่าน้ำวัดบางพระ อ.นครชัยศรี ท่าน้ำวัดไทยวาส อ.นครชัยศรี ท่าน้ำวัดทรงคะนอง อ.สามพราน และท่าน้ำวัดบางช้างเหนือ อ.สามพราน

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม

Leave a Comment