คนละครึ่งเฟส 2

นางพิศมัย แก้วแจ่มใส คลังจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

โดยภาครัฐจะช่วยสมทบให้ 50 เปอร์เซ็นต์ จากการซื้อสินค้าในร้านที่เข้าร่วมโครงการ แต่ไม่เกินวันละ 150 บาท หรือไม่เกิน 3000 บาทต่อคน และมีกำหนดการใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา รัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 2 มีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เป็นจำนวนมาก และเต็มจำนวน 2.4 ล้านสิทธิ์ ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

กระทรวงการคลัง มีแนวคิดว่าจะเปิด เฟส 2 ในเดือนมกราคม 2564 เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน

โดยผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เฟสแรก สามารถขอใช้สิทธิเฟส 2 ต่อได้เลย โดยมีเงื่อนไข คือ คนที่ได้รับสิทธิเฟสแรก ต้องใช้สิทธิ์ให้ครบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากนั้นทางระบบจะมีปุ่ม หรือข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสแรกได้ยืนยัน จะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่