คุมเข้มความปลอดภัยท่อส่งแก๊ส

นครปฐมนิวส์ – นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เส้นไทรน้อย – ราชบุรี (RA 6) และระบบความปลอดภัย ณ สถานีควบคุมก๊าซ อำเภอบางเลน  โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม และผู้แทนจาก ปตท.ให้การต้อนรับ เมื่อวันก่อน