งานประจำปี องค์พระปฐมเจดีย์ 2563

พระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ กำหนดจัดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม