จังหวัดนครปฐม คุมเข้มรถขายสินค้าเบ็ดเตล็ด

นครปฐมนิวส์ @ วันที่ 29 ธ.ค. 63 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 96/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติของรถขายสินค้าเบ็ดเตล็ดเคลื่อนที่ ที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยขอให้ผู้ขับขี่ ผู้จำหน่าย และผู้ที่โดยสารมากับรถ ต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นหมอชนะ  และต้องไปขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ไปจำหน่ายสินค้า และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 อาทิ สภาพรถต้องดี ทำความสะอาดทุกวัน จัดแยกอาหารและเก็บให้เป็นสัดส่วน ห้ามนำอาหารปรุงสุกข้ามวันมาจำหน่าย ผลไม้ที่หั่นแล้ว ต้องแยกเก็บเป็นประเภท อาหารปรุงสุก อาหารดิบ  ต้องแยกภาชนะ ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ทุกวัน ผู้ขายต้องมีสุขภาพดี สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร เว้นระยะห่างระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ และล้างมือบ่อยๆ หากผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม อาจจะมีความผิดตามมาตรา 18 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ