จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ คว้าชัยเลือกตั้ง นั่งเก้าอี้ นายก อบจ.นครปฐม

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งรวมรวบเสร็จประมาณ 06.30 น. ผู้สมัครหมายเลข 1 นายชัชวาล นันทะสาร ได้คะแนน 74,868 หมายเลข 2 .นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ได้คะแนน 285,051 หมายเลข 3 นายพเยาว์ เนียะแก้ว ได้ 90,330 หมายเลข 4 นายวินัย วิจิตรโสภณ ได้ 15,096 หมายเลข 5 นายวีระพงศ์ เศรษฐบุตร ได้ 2,433 พ.ต.อ.วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ ได้ 2,788  

รวมผู้มาใช้สิทธ์เลือกตั้ง 513,460 บัตรดี 470,574 บัตรเสีย 15,559 บัตรไม่เลือกผู้ใด 27,327 จากจำนวนผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง 716,852  

……………………………………………………………………………………………

Leave a Comment