จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ คว้าชัยเลือกตั้ง นั่งเก้าอี้นายก อบจ.นครปฐม

บรรยากาศการเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.นครปฐม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ไม่คึกคักเหมือนการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา อาจเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้คนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ทยอยกันออกมา หลังปิดหีบลงคะแนน ก่อนการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ก็จะขอความร่วมมือผู้ที่สนใจ เว้นระยะห่างในการเฝ้ารอดูคะแนน ส่วนสถานที่รวมคะแนน ก็ขอให้อยู่เฉพาะตัวแทนเป็นบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดการอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก

ส่วนผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งรวมรวบเสร็จประมาณ 06.30 น. ผู้สมัครหมายเลข 1 นายชัชวาล นันทะสาร ได้คะแนน 74,868 หมายเลข 2 .นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ได้คะแนน 285,051 หมายเลข 3 นายพเยาว์ เนียะแก้ว ได้ 90,330 หมายเลข 4 นายวินัย วิจิตรโสภณ ได้ 15,096 หมายเลข 5 นายวีระพงศ์ เศรษฐบุตร ได้ 2,433 พ.ต.อ.วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ ได้ 2,788  

รวมผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 513,460 บัตรดี 470,574 บัตรเสีย 15,559 บัตรไม่เลือกผู้ใด 27,327 จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 716,852