ชาวนครชัยศรีร่วมปกป้องสถาบัน

วันที่ 23 ต.ค.63 นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นอภ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ ส.ส.เขต 4 จ.นครปฐม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน รวมกว่า 1500 คน กล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และธงชาติไทย เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์รอบตลาดท่านา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม