ช่วยชาวบ้านลงทะเบียนเราชนะ

นางพิศมัย แก้วแจ่มใส คลังจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ประชาชน รายละ 7,000 บาท เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งก็มีประชาชนบางคนไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ออกหน่วยให้บริการลงทะเบียน เราชนะ เพื่อช่วยให้ทุกคนได้เข้าถึงสิทธิ์การช่วยเหลือจากรัฐบาล พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการ ร้ายค้า ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ได้ลงทะเบียนเพิ่มเพิ่มยอดขาย ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

วันที่ 22 – 23 ก.พ.64 จะไปให้บริการที่เทศบาลตำบลกำแพงแสน วันที่ 25 ก.พ.64 เปิดให้บริการ ณ ที่ว่าการอำเภอบางเลน ประชาชนสามารถไปให้เจ้าหน้าที่ช่วงลงทะเบียนให้ได้ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่ลงทะเบียนไปแล้ว แต่ไม่สำเร็จ สามารถไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้ได้