ทสจ.นครปฐมร่วมแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัด

นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการงาน ด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 พ.ศ.2563 – 2565 และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม ตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาขยะและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ณ โรงแรมริเวอร์ อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมีนายมนต์ชัย ปั้นโอ้ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กล่าวรายงาน และผู้แทนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 25 คน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการร้องเรียน และปี 2565  กระทรวงทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อม ประกาศเลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด ประกอบด้วย ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง กล่องโฟมใส่อาหาร แก้วน้ำพลาสติกแบบบาง และหลอดพลาสติก พร้อมจะนำขยะพลาสติก 7 ชนิดกลับมาใช้ใหม่  ให้ได้อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย  ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบหนา แก้วน้ำพลาสติกแบบหนา  ขวดน้ำพลาสติก  ฝาขวดน้ำ  กล่องอาหาร  ถาด  ช้อน  ส้อม  มีดพลาสติก และ พลาสติกฟิล์มแรปอาหาร หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 034 340 025

**********************************

Leave a Comment