ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมกาชาดการกุศล

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รวมรัก รวมน้ำใจ สานสายใยสู่พี่น้องประชาชน ประจำปี 2563 เพื่อนำไปจัดกิจกรรม สลากกาชาดการกุศล ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ สมาคม และชมรมต่างๆ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ทั้ง 7 อำเภอ เนื่องในวันรวมรัก รวมน้ำใจ สานสายใยสู่พี่น้องประชาชน ประจำปี 2563 โดยร่วมบริจาคเงิน และนำสิ่งของมามอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม อาทิ ทองคำ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ตู้เย็น  โทรทัศน์ หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน พัดลม เตารีด อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม และอื่นๆอีกมากมาย

          สำหรับสิ่งของที่มีผู้นำมาบริจาคในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จะนำไปเป็นรางวัลในการออกร้านกาชาด ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ และการสงเคราะห์ต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้นำเงินรายได้ไปใช้ในกิจกรรมการบริจาคโลหิต การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ยากจน และสร้างบ้านกาชาดร่วมใจเพื่อผู้ยากไร้ ให้กับราษฎรทั้ง 7  อำเภอ อีกด้วย

            สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมการกุศล บริจาคเงินและสิ่งของสำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกสลากกาชาดการกุศล “รวมรัก รวมน้ำใจ สร้างสายใยเพื่อพี่น้องชาวนครปฐม” ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หากประสงค์จะบริจาคในวันอื่น สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3434-0018 / 06-3905-0169 / 08-1831-6835      

ภาพ – ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม