ธ.ก.ส.นครปฐม เข้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายธวัชชัย วรภัคบุญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก (ฝตต.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมด้วยนางรัตนาภรณ์ วิภูษณะวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก นางวันดี ภู่ขจร ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครปฐม และนายขจร แก้วเสน ผู้จัดการสาขาราชภัฏนครปฐม ร่วมกันมอบความช่วยเหลือจากมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) ให้กับผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนที่ยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยของมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ผ่าน ธ.ก.ส.สาขาราชภัฏนครปฐม จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1.            น.ส.สำราญ อ่วมชม อายุ 56 ปี ร่างกายซีกขวาอ่อนแรง เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ ความดันโลหิตสูง และไทรอยด์ ปัจจุบันพักอาศัยกับบุตรชาย ที่บ้านเลขที่ 66/4 หมู่ 15 ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ จ.นครปฐม

2.            นายไข่ สมบูรณ์ อายุ 81 ปี ป่วยแขนขาอ่อนแรง และมีอาการสั่นตลอดเวลา เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ของแข็งกระแทกที่ศีรษะ ปัจจุบันพักอาศัยที่บ้านของหลาน เลขที่ 114/4 หมู่ 5 ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ จ.นครปฐม

3.            นายธงชัย แก้วสุขใส อายุ 35 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ร่างกายซีกขวาอ่อนแรง เซลล์สมองตาย ไม่มีสติ นึกคิดเองไม่ได้ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถชน ปัจจุบันพักอาศัยที่บ้านเช่าเลขที่ 1/14 หมู่ 1 ต.สระกระเทียม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม กับมารดา มีพี่สาวที่อาศัยอยู่ อ.นครชัยศรี เดินทางมาช่วยดูแล

โดยมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) ได้มอบความช่วยเหลือเป็นเงินจำนวนท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการดำรงชีพ และดูแลผู้เจ็บป่วย

มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยความเดือดร้อนทุกข์ยากทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การประกอบอาชีพและการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร อดีตพนักงาน และเยาวชน ตั้งแต่ปี 2533 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 30 ปีแล้ว

เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้ง 30 ปี ในปี 2563 คณะกรรมการ มจส.พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ มจส.เป็นที่รู้จักของสังคมอย่างแพร่หลายและช่วยเหลือสังคมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นตามขีดความสามารถและทุนดำเนินงานของ มจส.จึงได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายการช่วยเหลือไปยังกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป เพื่อนำมจส.สู่ “องค์การสาธารณกุศล” ต่อไป

Leave a Comment