นครปฐมเดินหน้ามาตรฐานความปลอดภัยผู้ประกอบการ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้เข้าพบผู้แทนผู้ประกอบการโรงแรมเซน โรงแรมไมด้า ร้านอาหารกุ้งอบภูเขาไฟ และหอการค้าจังหวัดนครปฐม เพื่อเผยแพร่คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration:SHA) เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 ซึ่งมีการเผยแพร่คู่มือมาตรฐาน SHA ไปยังผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการ ประกอบด้วย ภัตตาคาร ร้านอาหาร สตรีทฟูีด โรแรมที่พัก สถานที่จัดประชุม สถานนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว กิจการยานพาหนะรถตู้ รถ เรือ บริษัทนำเที่ยว สถานสุขภาพและความงาม นวด สปา ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า กิจการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว การแข่งขัน รวมกว่า 100 แห่ง

โดยคาดหวังว่า ผู้ประกอบการจะให้ความสำคัญต่อมาตรการที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม

Leave a Comment