นครปฐมเตือนระวังน้ำทะเลหนุน

นายภูวดล คำพุฒ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทานได้ดำเนินการระบายน้ำจากประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มขึ้น และช่วงระหว่างวันที่ 13-23 ตุลาคม 2563 จะมีน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนยกตัวสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบกับบ้านเรือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน จึงขอให้ประชาชน เกษตรกร บริเวณที่ลุ่มต่ำ ตลอดจนหน่วยงานที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน เขตอำเภอบางเลน นครชัยศรี และอำเภอสามพราน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ ได้ประสานผู้เกี่ยวข้องโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประตูน้ำต่างๆ ให้ปรับลดการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน เพื่อลดความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน