นครปฐม บิ๊กคลีนนิ่งตลาดสด ลดการแพร่ระบาดเชื้อโรค

นครปฐมนิวส์ @ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สั่งการให้

นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่อำนวยการร่วมกับนายหมวดเอก เอกพันธ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม นายศรีศักดิ์ สังข์เฉย ปลัดเทศบาลนครนครปฐม นำจิตอาสา เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลฯ และพ่อค้าแม่ค้ามาร่วมกันทำความสะอาดตลาดนัด ซอย 2 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน ได้มาจับจ่ายซื้อสินค้าด้วยความปลอดภัย

นายอภินันท์ เผือกผ่อง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จังหวัดนครปฐมพบผู้ติดเชื้อแล้ว 58 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ากุ้ง คนเลี้ยงกุ้ง และคนในครอบครัว ซึ่งเชื่อมโยงมาจากตลาดกลางค้ากุ้ง

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐมจึงได้มีมาตรการทำความสะอาดตลาดทุกแห่ง ตลาดไหนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับโรคระบาด จะปิดทำการ 1 วัน ส่วนตลาดที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด ปิด 3 วัน ตลาดไหนที่มีความเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก จะปิดชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ข่าว ทวีพล หลิมชัยสุวรรณ