นครปฐม พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม

(20 ม.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสุรไกร นวลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดนครปฐม 11 ราย รวมเป็นเงิน 487.794 บาท แบ่งเป็นคดีความผิดต่อร่างกาย 6 ราย ความผิดต่อร่างกาย / จราจร 2 ราย คดีความผิดต่อเพศ 3 ราย และพิจารณางดจ่ายจำนวน 8 ราย เนื่องจากผู้เสียหายได้รับเงินเยียวยาความเสียหาย หรือมีโอกาสได้รับเงินเยียวยาความเสียหายจากหน่วยงานอื่น หรือคู่กรณีตามสมควร และจำนวนเงินเยียวยาที่ได้รับมากกว่าเงินที่มีสิทธิ์ได้รับตามพระราชบัญญัติฯ 

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อว่า เหยื่ออาชญากรรม หรือผู้เสียหายในคดีอาญา ทางร่างกาย หรือจิตใจ หรือเสียชีวิต เนื่องจากการกระทำความผิดทางอาญาของผู้อื่น โดยที่ตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดนั้น เช่น ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกลูกหลง ถูกข่มขืน หรือเป็น แพะ ติดคุกทั้ง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ สามารถขอรับการเยียวยาจากรัฐได้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 โดยยื่นคำขอได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมโทร 034 213 169 หรือเฟสบุ๊คสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม