นครปฐม – ยกระดับอัตลักษณ์ทางดนตรี

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงนามหนังสือนำส่ง ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาดนตรี เพื่อยกระดับอัตลักษณ์ทางดนตรีของจังหวัดนครปฐม ให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ร่วมเป็นสักขีพยาน

Leave a Comment