นครปฐม รับมอบลังกระดาษเพื่อทำเตียงสนาม สำหรับผู้ป่วยโควิด 19

วันนี้ (17พ.ค.64) ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบลังกระดาษที่ใช้แล้วจากภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัทอีซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นเยาว์หอการค้าจังหวัดนครปฐม สมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดนครปฐม รวมกว่า 5,000 กิโลกรัม เพื่อส่งมอบให้กับ SCGP นำไปผลิตเป็นเตียงสนาม ให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เตียงสนามจากลังกระดาษ เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม ของ SCGP ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่