นครปฐม รับสมัคร นายก อบจ.และสมาชิกวันแรก คึกคัก

นครปฐมนิวส์ # วันที่ 2 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะกรรมการร่วมสังเกตการณ์ และมีนายเทียมจิตร  ฉิ่งทองคำ  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ดำเนินการ

วันแรก มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 คน นายกพเยาว์ เนียะแก้ว อดีตนายก อบจ.นครปฐม 4 สมัย ในนามหัวหน้ากลุ่มพลังแผ่นดิน มาลงเวลาเป็นคนแรก ตามด้วยนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ บุตรชายนายไชยา สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในนามหัวหน้ากลุ่มชาวบ้าน และนายชัชวาล นันทะสาร ในนามของคณะก้าวหน้า

ซึ่งผู้สมัครทั้ง 3 คน ไม่สามารถตกลงกันได้ เรื่องหมายเลขที่จะใช้ในการหาเสียง กกต.จึงได้ดำเนินการตามระเบียบ โดยให้ผู้สมัครจับหมายเลขที่จะใช้หาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.นครปฐม

นายชัชวาล นันทะสาร จับได้หมายเลข 1 นายพเยาว์ เนียะแก้ว จับได้หมายเลข 3 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ จับได้หมายเลข 2

ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่ต้องการให้ใช้หมายเลขตามหัวหน้ากลุ่ม แต่ก็มีผู้สมัครอิสระบางคนไม่ยอม เขตไหนที่ตกลงกันไม่ได้ ก็จะต้องดำเนินการจับหมายเลขที่จะใช้หาเสียง ส่วนเขตไหนที่ตกลงกันได้ ก็สามารถยื่นเอกสารสมัครได้ทันที

ซึ่งระหว่างการรับสมัคร มีผู้สมัครเขตเมืองนครปฐม 2 คน แจ้ง กกต.เอกสารไม่ครบ ขอถอนการลงเวลา ทำให้เหลือผู้สมัครเพียง 1 คน ตามระเบียบจะต้องได้หมายเลข 1 ผู้สมัครปฏิเสธ ต้องการได้หมายเลข 2 กกต.ต้องเข้าไปอธิบาย  ใช้เวลากว่า 15 นาที ทำให้ผู้สมัครคนหนึ่ง ลุกขึ้นมาประท้วง กกต.ใช้เวลานานเกินไป ทำให้เสียเวลากับผู้สมัครคนอื่นๆ กกต.จึงให้ผู้สมัครเข้าไปยื่นเอกสารสมัครไว้ก่อน หลังตรวจสอบหลักฐาน กกต.จะประกาศหมายเลขที่ใช้หาเสียงอีกครั้ง หลังการรับสมัคร ก็มีมวลชนของแต่ละกลุ่ม เข้ามาให้กำลังใจแก่ผู้สมัคร โดยนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองและดอกกุหลาบ มามอบให้กับผู้สมัครด้วย