นครปฐม สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ลงนามในประกาศฉบับที่ 51 / 2564  เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ผู้ปฏิบัติงานในร้านอาหาร ผู้ซื้อ และผู้บริโภค ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

พร้อมกันนี้ ยังได้ขอความร่วมมือประชาชน ไม่ออกนอกเคหะสถาน หรือ งดการเดินทางโดยไม่จำเป็น  ไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง  หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก  อาทิ  ตลาดสด ตลาดนัด วัด ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  และขอความร่วมมือ  ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทปิ้ง ย่าง ร้านจิ้มจุ่ม ร้านบุฟเฟ่ เข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ได้มีมติเห็นชอบประกาศให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

Leave a Comment