นครปฐม เตรียมเปิดศูนย์พักคอยอุ่นใจสามพราน ดูแลผู้ป่วยโควิด 19

วันที่ 4 ส.ค.64 ที่โรงเรียนเซต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี อ.สามพราน จ.นครปฐม นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ในนามของมิสซังโรมันคาทอริก กรุงเทพฯ ผู้แทนโรงพยาบาลนครปฐม และหน่วยงานท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า ศูนย์พักคอยอุ่นใจ” Community Isolation Complex & One Stop Service พร้อมเปิดรับผู้ป่วยในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวและสีเหลือง ได้ประมาณ 630 เตียง

สำหรับ “ศูนย์พักคอยอุ่นใจ” Community Isolation Complex & One Stop Service ดูแลประชาชนสู้วิกฤตโควิด-19 แห่งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากมิสซังโรมันคาทอริก กรุงเทพฯ ให้ใช้อาคารโรงเรียนเซต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สาธารณสุขจังหวัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มูลนิธิไทยพีบีเอส และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมกันแก้ปัญหาของสังคม เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดนครปฐม

สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน thai.care เพื่อเข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit ที่โรงเรียนเซต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี อำเภอสามพราน หากผลเป็นบวก สามารถเข้าพักรักษาได้ทันที โดยจะมีบุคลากรทางการแพทย์ จัดจ่ายยา และอาหาร ให้ผู้ป่วย 3 มื้อ หากมีอาการรุนแรง ก็จะส่งต่อโรงพยาบาลประจำจังหวัด

Leave a Comment