นครปฐม เปิดจองวัคซีนออนไลน์

วันที่ 31 พ.ค.64 จังหวัดนครปฐม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ยืนยันพบผู้ป่วยใหม่ 40 ราย รวมผู้ป่วยสะสมการระบาดระลอกใหม่ 1532 ราย รักษาหายแล้ว 1036 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 480 ราย

นายสุรศักดิ์ เจริญสิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการ ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยเปิดให้ประชาชนจองวัคซีนผ่านระบบออนไลน์ www.nptvaccine.com ซึ่งกระจายอยู่ในโซเซียลหลายแพลตฟอร์ม สำหรับใครที่ไม่ถนัด หรือไม่ใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน สามารถไปยื่นคำขอได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน (รพ.สต.) หรือที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ อบต. เทศบาล หรือที่ว่าการอำเภอ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคมเป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โทร 034-340183

Leave a Comment