นครปฐม เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชน

           นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจประชาชนที่มารอรับการฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ที่โรงเรียนวัดทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

บรรยากาศการฉีดวัคซีน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน ต่างพึงพอใจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อว่า จังหวัดนครปฐม เร่งฉีดวัคซีนต้านโควิดให้กับประชาชน ช่วงนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์ ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนจังหวัดนครปฐม  

สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก หากทราบว่ามีการฉีดวัคซีนใกล้บ้านวันไหน สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน เข้าไปขอรับการฉีดวัคซีนได้ โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า

Leave a Comment