นครปฐม – โควิดพุ่ง วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 17 ราย

วันที่ 11 เม.ย.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 17 ราย เป็นหญิง 11 ราย เป็นชาย 6 ราย อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง 6 ราย พุทธมณฑล 3 ราย สามพราน 2 ราย นครชัยศรี  1 ราย บางเลน  4 ราย กำแพงแสน 1 ราย รายที่ 216 , 218 226 , 227 , 230 สัมผัสเชื้อมาจากสถานบันเทิง รายที่ 217 , 219 , 220 – 225 , 228 , 229 , 231 สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ส่วนรายที่ 232 มีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า ใครที่เดินทางไปร้านแคทวอล์ค เดอะศาลายา อ.พุทธมณฑล ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม –  6 เมษายน 2564 ให้ไปเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 ด่วน ที่ทุกโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน

พร้อมกันนี้ จังหวัดนครปฐม ยังได้สั่งปิดชั่วคราวสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด และสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน  ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 เมษายน 2564  หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Leave a Comment