นักเรียนโชว์ฝีมือเขียนลายเบญจรงค์

พระครูพิจิตรสรคุณ เจ้าอาวาสวัดบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนลายเบญจรงค์ ของนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม โดยมี นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ

Leave a Comment