น้ำดื่มเพื่อศูนย์บริการฉีดวัคซีน

นายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม พร้อมคณะ นำน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด มอบให้ศูนย์บริการฉีดวัคซีนสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช  ดร.ดวงใจ คงคาหลวง ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์ วีรกิจ อุฑารสกุล รองคณบดี เป็นผู้รับมอบ

Leave a Comment