บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง  ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมถึงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม นายสมชาติ สาลีพัฒนา เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ และผู้มีเกียรติจำนวนมาก ร่วมพิธี

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ กล่าวต่อว่า วันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยช่วงเช้า คณะผู้บริหารฯ ได้ไปถวายพานพุ่มพร้อมบวงสรวงดวงพระวิญญาณ ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร และที่พระตำหนักแดง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พร้อมถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาบูชาพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้ประชาชนที่มากราบสักการบูชา ได้สวดพระคาถาที่ถูกต้อง โดยตั้งใจจะทำแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ถวายให้กับอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชทั่วประเทศ และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ได้มอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุนมูลนิธิหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เพื่อสาธารณกุศล พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงอายุในชุมชน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดิมพระองค์เป็นนายทหารในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ ต่อมา พ.ศ. 2310 เกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พระองค์ได้เป็นผู้นำขับไล่ทหารพม่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาอยู่ในเวลานั้น และได้ปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา และย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงธนบุรี โดยรวบรวมแผ่นดินซึ่งมีขุนศึกก๊กต่าง ๆ ปกครอง ให้กลับเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทั้งส่งเสริมกิจการด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา

Leave a Comment