ปภ.นครปฐม เดินหน้าเชื่อมเครือข่าย การช่วยเหลือ 24 ชม.

ร้อยตำรวจตรีสัณฐิติ  ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนของทุกปี มักเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งบ้านเรือนและทรัพย์สิน ดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น จังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป มาร่วมกันเฝ้าระวังอัคคีภัย โดยจัดสภาพแวดล้อมบ้านเรือนให้ปลอดภัย ไม่จุดยากันยุงหรือธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแล ไม่เผาขยะหรือหญ้าแห้งในบริเวณที่มีวัสดุติดไฟง่าย ไม่วางสิ่งของกีดขวางประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟ เก็บแยกสารเคมีที่ติดไฟง่ายให้ห่างจากแหล่งความร้อน กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงออกจากที่อยู่อาศัย เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดมาใช้งาน และเลือกใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหรือสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ถังเคมีดับเพลิง เพื่อลดความเสี่ยงอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัย รวมถึงความรู้เกี่ยวกันสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ โดยสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟน แอปพลิเคชันไลน์ @1784DDPM ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย เพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแอปพลิเคชั่นดังกล่าว จะบอกสถานที่หรือพิกัดของเหตุที่เกิดขึ้น สามารถส่งภาพเหตุการณ์ไปยังเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประสานการช่วยเหลือตลอด 24 ชม. จึงขอเชิญชวนประชาชน หรืออาสาสมัคร เพิ่มเพื่อนเป็นสมาชิกกลุ่ม ปภ.รับแจ้งเหตุ 24 ชม.