ประธานหอคนใหม่

แสดงความยินดี … นายพัลลภ  เวศย์วรุตม์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม แสดงความยินดีกับนายวิชัย โกสมนึก ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม คนใหม่ ในเวทีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ.2564 -2565 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จ.นครปฐม

ประชาสัมพันธ์