พม. Mobile ปันสุขสู่ชุมชน

#นครปฐมนิวส์ #พม.จังหวัดนครปฐม #ข่าวนครปฐม

วันนี้ (27ม.ค.64) ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยขบวนรถ พม. Mobile “ปันสุขสู่ชุมชน” นำถุงยังชีพ 640 ชุด ไปมอบให้กับ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ควบคุมของจังหวัดนครปฐม

โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม

ขบวนรถยนต์บรรทุกถุงยังชีพส่งมอบถึงบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยประสานความร่วมมือกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ ผู้นำชุมชน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่าย ร่วมเยี่ยมเยียนและส่งมอบถุงยังชีพด้วย

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า คณะผู้บริหารจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนทุกคน มีความห่วงใยพี่น้องชาวนครปฐม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ได้มอบหมายให้นายอำเภอและส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูแลให้ความช่วยเหลือทุกครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

ปัจจุบันจังหวัดนครปฐม แม้จะไม่พบผู้ป่วยรายใหม่แล้ว แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวัง และขอความร่วมมือทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อีกไม่นาน หากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จังหวัดนครปฐม ก็จะพิจารณาผ่อนคลายประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ให้ทุกคนสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ