พาณิชย์นครปฐม จับมือสถาบันการเงิน ปล่อยสินเชื่อร้านอาหาร-โต๊ะจีน

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสนามจันทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางพิศมัย แก้วแจ่มใส คลังจังหวัดนครปฐม และสถาบันการเงิน 5 แห่ง ร่วมจัดโครงการ “จับคู่กู้เงิน ระหว่างสถาบันการเงิน กับ ผู้ประกอบการร้านอาหาร” จังหวัดนครปฐม

โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม  ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขานครปฐม และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าร่วมกิจกรรม ให้บริการสินเชื่อและให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดนครปฐม ที่จดทะเบียนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษและปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณีรวมทั้งเงื่อนไขผ่อนปรนอื่น ๆ จากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมีผู้ประกอบการและเจ้าของโต๊จีนสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 30 ราย

ด้านนายประพฤติ อรรฆธน ประธานชมรมผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 นี้ ทางผู้ประกอบการไม่สามารถอยู่ได้ เนื่องจากธุรกิจเป็นศูนย์ทั้งหมด วันนี้ดีใจที่ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้มีโครงการจับคู่กู้เงิน จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งหมดได้มีโอกาสต่อทุน และหวังว่าหากรัฐบาลจะประกาศเปิดประเทศ ก็จะทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายได้มีงานทำ หากไม่มีโครงการนี้ก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เพราะที่ผ่านมาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ไหนได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขในการค้ำประกันการกู้เงิน ประธานขมรมผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีน กล่าวในที่สุด

Leave a Comment