พุทธมณฑล รวมพลคนมีน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

(28 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดกิจกรรม จิตอาสารวมพลคนมีน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 มีแล้วให้ร่วมใจแบ่งปัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วน รวมถึงจิตอาสา ให้ทุกคนได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ปลุกจิตสำนึกคนไทยให้มีจิตสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปัน เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลศาลายา ตำบลคลองโยง และตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 569 ราย  และได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และข้าวกล่อง ให้กับประชาชนผู้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ด้วย

นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล กล่าวต่อว่า การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มก้อน รวมถึงในครอบครัว ในชุมชน ในสถานประกอบการ จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อทุกคนจะได้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

Leave a Comment