พุทธมณฑล เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนต้านโควิด 19

วันที่ 27 พ.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยืนยันพบผู้ป่วยวันนี้ 36 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยในจังหวัด 25 ราย สัมผัสผู้ป่วยต่างจังหวัด 2 ราย รวมผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 1403 ราย รักษาหายแล้ว 961 ราย ยังเหลือรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 426 ราย

ทางด้าน น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เปิดเผยว่า อำเภอพุทธมณฑล มีผู้ขอรับการฉีดวัคซีนจากการสำรวจกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และมีกำหนดฉีดในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) วันละ 600 คน เบื้องต้นอำเภอพุทธมณฑล จะได้รับการจัดสรรวัคซีนมาในรอบแรกประมาณ 3,000 โดส

#นครปฐมนิวส์ #ไทยแลนด์นิวส์

Leave a Comment