พ่อเมืองนครปฐม ห่วงใยสื่อมวลชน

วันที่ 19 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผอ.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน ในนามของศูนย์นครปฐมรวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 โดยความร่วมมือของภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ได้ส่งมอบความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 รวมถึงกิจกรรมส่งต่อกำลังใจให้กับบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า ทั้งแพทย์ พยาบาล ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครต่างๆ ประกอบด้วยถุงยังชีพ 11,112 ครอบครัว ชุดอาหารสด 1,291 ชุด วัตถุดิบประกอบอาหาร ข้าวสาร ไข่ไก่ ไก่สด ผักสด มอบให้กับโรงครัวตำบลตลาดจินดา โรงครัวตำบลท่าตลาด โรงครัวตำบลวังตะกู โรงครัวตำบลสำโรง มอบถุงยังชีพและขนมสำหรับเด็ก 61 ครอบครัว มอบอาหารปรุงสุก 38,140 กล่อง และวันนี้ จังหวัดนครปฐม ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้แทนจากเทศบาลเมืองนครปฐม ผู้แทนจากเทศบาลตำบลดอนยายหอม รวม 230 ชุด เพื่อส่งต่อให้ประชาชนผู้ที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดนครปฐม รวม 50 คน ภายใต้กิจกรรมมอบความห่วงใยสำหรับผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า และยังฝากถุงยังชีพกับพี่น้องสื่อมวลชนคนละ 5 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย

……………………………………………………………………………………………