นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดี และอวยพรให้ น.ส.พรสิรี รอดเจริญ และ นายพงศกร สิริไพโรจน์ ฉลองมงคลสมรส โดยมีนายสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เป็นประธานจัดงาน ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม