มหิดล สร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลานปฏิบัติธรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม เป็นประธานแถลงข่าว “การจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลานปฏิบัติธรรม” เพื่อเป็นที่สักการะบูชา สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และใช้เป็นสถานที่สําหรับการปฏิบัติธรรมของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของ มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และที่ปรึกษาโครงการฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานโครงการฯ อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม ระดับอาวุโส สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร หัวหน้าคณะผู้ออกแบบปรับปรุงหอพระฯ และลานปฏิบัติธรรม ร่วมแถลงข่าว ครั้งนี้ด้วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 65 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 โดยโครงการนี้ประกอบด้วย การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ขนาดหน้าตัก ๖๕ นิ้ว การจัดสร้างหอพระเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป และสร้างลานปฏิบัติธรรมรอบหอพระโดยใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาน” ขึ้นประดิษฐานบน“หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์” แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตกแต่งหอพระฯ ให้สวยงามตามที่ได้ออกแบบไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยผู้บริจาคจะได้รับเหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาน เป็นที่ระลึก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-849 6359 , 02 849 6111  Line ID: @mahidolfoundation

Leave a Comment