มอบรางวัลแข่งขันยำส้มโอ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นประธานเปิดงาน ตลาดชุมชนของดี วิถีพุทธมณฑล และมอบรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะการแข่งขันยำส้มโอ รางวัลที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธมณฑล รางวัลที่ 2 กลุ่มสตรีศาลายา รางวัลที่ 3 กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารและผลไม้ ศาลายา ขึ้นรับรางวัลจากนายอำเภอพุทธมณฑล ณ วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม