มูลนิธิโพธิ์ง่วนตึ้ง จัดงานกินเจยิ่งใหญ่

นายสุเมธ ชัชวาลกิจกูล ประธานมูลนิธิโพธิ์ง่วนตึ้ง จีถ่งเกาะ อ.เมือง จ.นครปฐม พร้อมคณะกรรมการบริหาร กำหนดจัดงานเทศกาลถือศีล-กินเจ ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2563  โดยวันที่ 16 ตุลาคม เวลา 06.00 น. จะมีพิธีอัญเชิญ กิ่วอ้วงฮุกโจ้ว (เฉียเก่) วันที่ 23 ตุชาคม เวลา 13.00 น. พิธีซิโกว ไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ และวันที่ 25 ตุลาคม เวลา 23.00 น. พิธีสงเสด็จ กิ่วอ้วงฮุกโจ้ว และทุกวันเวลา 10.00 น. พิธีถวายพุทธบูชา เวลา 19.00 น.พิธีเวียนธูปเสริมบารมีสิริมงคล สำหรับชาวพุทธและผู้ที่จะไปร่วมพิธี ขอความกรุณาแต่งชุดชาว เพื่อความเป็นสิริมงคล แสดงออกถึงความบริสุทธิ์ของผู้ปฏิบัติธรรม