รมช.เกษตร ลงพื้นที่รณรงค์ ป้องกันโรคระบาดในโค – กระบือ

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเร็วๆนี้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคลัมปีสกิน ในโค-กระบือ พร้อมมอบวัคซีนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือจังหวัดนครปฐม จำนวน 1000 โดส โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดร.พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีวัคซีนเถื่อนแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ จึงขอให้เกษตรกรพิจารณาด้วยความระมัดระวัง แต่หากต้องการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง แนะนำให้ติดต่อผ่านกรมปศุสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของโค – กระบือ พร้อมยืนยัน กรมปศุสัตว์มีวัคซีนเพียงพอกับการป้องกันโรค โดยนำเข้ามาล็อตแรก 60,000 โดส  ล็อตที่สอง 30,000 โดส และขณะนี้ มีภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนการนำเข้าวัคซีนเพิ่มอีกนับล้านโดส เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร

โรคลัมปีสกิน เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง พบครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2564 สังเกตได้จากลักษณะของสัตว์เลี้ยง มีอากรซึม เบื่ออาหาร มีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ ขึ้นตามผิวหนัง หากปล่อยไว้สัตว์เลี้ยงอาจตายได้

Leave a Comment