รับมอบกล่องกระดาษ ใช้ทำเตียงผู้ป่วย

วันที่ 29 เมษายน 2564  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนครปฐม ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมรับมอบลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว จากอู่ดีดีการาจ 2009 จำนวน 200 กิโลกรัม เพื่อนำไปผลิตเป็นเตียงกระดาษให้แก่โรงพยาบาลสนาม ในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID – 19 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ประชาสัมพันธ์รับบริจาคลังกระดาษ หรือกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว นำไปผลิตเป็นเตียงกระดาษ เพื่อบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

ทั้งนี้จังหวัดนครปฐม ขอเชิญบริจาค “ลังกระดาษ” หรือ “กล่องกระดาษ” ที่ไม่ใช้แล้ว นำไปผลิตเป็นเตียงกระดาษ บริจาคให้แก่โรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID – 19 จังหวัดนครปฐม  โดยสามารถบริจาคได้ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม บริเวณโถง ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออก และอาคารกองร้อยบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม (ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม ทางทิศใต้) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3434 0025 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 06 2369 5198 และ 09 18681337

Leave a Comment