รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศบาลนครนครปฐมวันแรกคึกคัก

วันที่ 8 ก.พ.64 ที่สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม นายศรีศักดิ์ สังข์เฉย ปลัดเทศบาลนครนครปฐม เป็นประธานการรับสมัคร ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครนครปฐม โดยมีผู้สนใจเดินทางมาสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครนครปฐม 2 คน จากกลุ่มสันติธรรม และกลุ่มร่วมพลัง พร้อมสมาชิกทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีกองเชียร์เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครเป็นจำนวนมาก เมื่อถึงเวลาที่กำหนด  คณะกรรมการได้ดำเนินการรับสมัคร ผู้สมัครทั้ง 2 คน เข้าจับหมายเลขที่จะใช้ในการหาเสียง นายรัฐการ พรรณพัฒน์ หรือรองเอ หัวหน้ากลุ่มร่วมพลัง จับได้หมายเลข 1  นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร กลุ่มสันติธรรม จับได้หมายเลข 2

นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการรับสมัคร ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาฯ วันที่ 8 – 12 ก.พ.64 และกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. และวันที่ 17-18 ก.พ.64 กกต.จัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้แก่ผู้สมัคร ที่โรงแรมริเวอร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

Leave a Comment