วัคซีนต้านโควิดถึงนครปฐมแล้ว

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า วันนี้ จังหวัดนครปฐม ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 จำนวน 3,500 dose ในชุดแรกจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 1250 dose และ 500 dose ฉีดบุคลากรด่านหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรค โดยจะเริ่มฉีดในวันพรุ่งนี้ พร้อมกัน 9 โรงพยาบาล เวลา 09.00 น. ส่วนประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ จะต้องรอวัคซีนในชุดต่อไป ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องต้นเดือนมิถุนายน 56,000 dose ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะให้ทุกคนได้รับวัคซีนอย่างเท่าเทียมกัน 

Leave a Comment