สถานการณ์โควิด-19 นครปฐม

วันที่ 1 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครปฐม ยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2 ราย รวมยอดสะสมการระบาดในระนอกใหม่ 62 ราย เป็นชายอายุ 43 ปี และหญิงอายุ 46 ปี ทั้ง 2 ราย อยู่ในพื้นที่ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนครปฐม

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม มีมติเห็นชอบประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ประกอบด้วย อ.กำแพงแสน อ.บางเลน อ.นครชัยศรี และประกาศให้ทุกอำเภอเป็นพื้นที่ควบคุมสูง

นอกจากนี้ ยังประกาศให้ผู้ประกอบกิจการค้าขายสัตว์น้ำ ผู้ผลิต –แปรรูป อาหารจากสัตว์น้ำ เกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้ขนส่ง ลูกจ้างกิจการสัตว์น้ำทุกชนิด ทั้งปลีกและส่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ให้ไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูล หากมีการระบาดในพื้นที่นั้นๆ จะได้ติดตามตัวให้มาเข้าสู่ขบวนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต่อไป