สมทบเข้ากองทุนเผาศพผู้ยากไร้ วัดไผ่ล้อม

น.ส.อรุณศรี จารีบูรณภาพ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลเมืองบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี ถวายปัจจัย 10,000 บาท ร่วมสมทบเข้ากองทุนเผาศพผู้ยากไร้ มูลนิธิหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นผู้รับมอบ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณแม่ งิ้น จารีบูรณภาพ ผู้วายชนม์ ณ เมรุวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม

Leave a Comment