สมาคมสหภาคีเพื่อผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม จัดเวทีเชิดชูคนเลิกดื่ม

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม น.ส.วิภารัตน์ พิพัฒน์เตชากร นายกสมาคมสหภาคีเพื่อผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม (สสพ.นฐ.) ร่วมด้วยคณะกรรมการสมาคม และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครปฐม จัดเวทีฉลองชัย เชิดชูเกียรติ คนหัวใจเพชร หัวใจเหล็ก และหัวใจหิน

ตามโครงการส่งเสริมการลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ที่เลิกดื่ม ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งส่วนตัวและครอบครัว ส่งผลดีต่ออาชีพ และหน้าที่การงาน

นายกสมาคมสหภาคีเพื่อผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การพิจารณา เข้าสู่ระดับคนหัวใจเพชร 69 คน คนหัวใจเหล็ก 13 คน และคนหัวใจหิน 130 คน สามารถลดค่าใช้จ่ายช่วง 3 เดือนของการเข้าพรรษาปีละกว่า 1 ล้านบาท

ในโอกาสนี้ คณะทำงาน ยังได้ให้ทุกคนตอบคำถาม เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อห้าม ความเหมาะสม พ.ร.บ. รวมถึงกฎหมายเบื้องต้น ตลอดถึงกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก น้ำเมา โดยเขียนขอความโดนๆ บนแก้วเซรามิค หรือกล่องใส่กระดาษทิสชู่ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก และมอบรางวัลให้กับเจ้าของข้อความที่โดนใจทีสุด