ส.ส.ปฐมพงศ์สนับสนุนเตียงกระดาษตั้งโรงพยาบาลสนาม

วันนี้ 31 กรกฎาคม 2564 นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ ส.ส.เขต 4 จ.นครปฐม สนับสนุนเตียงกระดาษ จำนวน 40 เตียง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อจัดตั้งสถานที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 บริเวณด้านหลังที่ทำการฯ โดยมี นายสมจิตร สมบุญเก่า นายก อบต.บางภาษี นางณัฐนันท์ เอี่ยมจร ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมรับมอบ

นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ ส.ส.เขต 4 จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายไปยังประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ไม่เลือกคนจน คนรวย เด็กหรือผู้ใหญ่ ดังนั้น ทุกคนจึงต้องระวังตนเอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ในส่วนของ ส.ส. ผู้นำชุมชน ให้ความสำคัญกับทุกคน ทุกครอบครัว ทุกปัญหา สนับสนุนระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย และเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้น