หอการค้าใส่ใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้านโควิด

นายวิชัย โกสมนึก ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครปฐม นำข้าวจำนวน 200 กล่องไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองนครปฐม และจ้าหน้าที่ฯ ร่วมรับมอบ ณ ด่านตรวจควบคุมการเดินทาง ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม

Leave a Comment