อบจ.นครปฐม เดินหน้าฉีดวัคซีนให้ประชาชน

วันที่ 16 ส.ค.64 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อม นายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มองค์กรการกุศล บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดถึงพระภิกษุและนักบวช เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก โดยวันนี้ได้กระจายไปฉีดในทุกอำเภอ ที่อำเภอเมืองนครปฐม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  อำเภอสามพราน ฉีดที่อาคารพระเพทศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง อำเภอกำแพงแสน ฉีดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอนครชัยศรี ฉีดที่วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ที่ศาลาประชาคมวัดประชานาถ และที่โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู อำเภอบางเลน ฉีดที่อาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอบางเลน ที่อำเภอดอนตูม ฉีดที่วัดสามง่าม อำเภอพุทธมณฑล ฉีดที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า วัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนในวันนี้ เป็นวัคซีนทางเลือก ยี่ห้อ ชิโนฟาร์ม ที่ อบจ.ได้จัดซื้อมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ล็อตแรกฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 19,000 คน ล็อตถัดไป 36,000 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนชาวนครปฐม พร้อมยืนยัน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับ อบจ.แล้ว ได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน  

ส่วนคำถามที่ว่า ทำไม อบจ.ซื้อวัคซีนมาน้อย  ….. ยืนยัน ไม่ได้ซื้อน้อย แต่ได้รับการจัดสรรมาเพียงเท่านี้ อย่างไรก็ตาม อบจ.จะพยายามหาซื้อมาเพิ่มอีก  ขณะนี้ ได้สั่งชื้อจากสภากาชาดไทย ซึ่งได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้วว่า สามารถจัดสรรให้ได้ 10,000 โดส อนาคตก็จะหาซื้อเพิ่มอีก จนกว่าจะเพียงพอกับประชาชนชาวนครปฐม

……………………………………………………………………………………………